Om projektet

Viegand Maagøe har siden 2008 hjulpet Energistyrelsen med at opgøre potentialerne for at udnytte overskudsvarme i erhvervslivet. Analyserne viser, at op mod 10 % af erhvervslivets energiforbrug kan dækkes af overskudsvarme.

Kunde: Energistyrelsen

Opgaven
Udnyttelse af erhvervslivets overskudsvarme bliver ofte debatteret i medierne, og man hører tit, at energiafgifterne hindrer udnyttelse af overskudsvarme. Derfor hyrede Energistyrelsen os til at stå for tekniske og økonomiske analyser af potentialerne for at udnytte overskudsvarme.

Sådan løste vi opgaven
Potentialevurderingerne for Energistyrelsen har omfattet:

  • Kortlægning af overskudsvarmemængder fordelt på brancher og teknologier
  • Opstilling af standardløsninger for udnyttelse af overskudsvarme
  • Opstilling af teknisk-økonomiske cases
  • Rentabilitetsanalyser for intern hhv. ekstern udnyttelse af overskudsvarme
  • Opstilling af samlet potentialevurdering for intern og ekstern udnyttelse
  • Udarbejdelse af faktafolder om energiafgifter ved udnyttelse af overskudsvarme
  • Udarbejdelse af faktafolder med 5 cases
  • Planlægning af bred informationskampagne for udnyttelse af overskudvarme

Og resultatet blev
Vores analyser viste, at op mod 10 % af erhvervslivets energiforbrug kan dækkes af overskudsvarme, og vores assistance har givet datamæssigt grundlag for den fremadrettede indsats for udnyttelse af overskudsvarme. Projektet medførte også, at en række virksomheder har gennemført nye projekter på området.

Få mere at vide
Peter Maagøe Petersen, pmp@viegandmaagoe.dk eller 21 70 03 08