Om projektet

VEKS bad om vores hjælp til at sikre, at Køge Kraftvarmeværk opgjorde deres energiforbrug på korrekt og mest økonomisk vis. Vi var med til at sikre, at de kunne nettoafregne så meget energi som muligt, og at de fik en tilbundsgående analyse af deres afgiftsafregning.

Kunde: VEKS

Opgaven
Kraft- og fjernvarmeværker betaler forskellige afgifter af den energi, de forbruger i Danmark. VEKS, som ejer Køge Kraftvarmeværk, bad os gennemgå opgørelsen af kraftvarmeværkets afgifter. Vores opgave var at undersøge, om de håndterede processen korrekt, og om der var penge at spare.

Sådan løste vi opgaven
Vi sikrede, at kraftvarmeværket opgjorde energiforbruget korrekt, og at så meget som muligt blev nettoafregnet. Derudover sikrede vi fremskridtet i processen og pegede på fremtidige løsninger på området.

Vi gennemførte opgaven ved at:

  • Kortlægge samtlige afgifter og målere
  • Sørge for den nødvendige dokumentation over for SKAT
  • Sikre, at kraftvarmeværket følger reglerne, og at alle målere er sat korrekt op
  • Foreslå nye løsninger
  • Vurdere potentiale for økonomisk effektivisering

Og resultatet blev
Vi sørgede for, at Køge Kraftvarmeværk fik den mest økonomisk fordelagtige måde at opgøre deres energiforbrug på. Dermed kunne de nettoafregne så meget som muligt. Samtidig var vi med til at sikre, at alle regler blev overholdt.

Få mere at vide
Fridolin Müller Holm, fmh@viegandmaagoe.dk eller 31 75 17 14