Om projektet

I 2009 gennemførte Viegand Maagøe en 5-ugers adfærdskampagne for Kolding Kommune med det mål at hjælpe kommunen med at skære et godt stykke af deres energiforbrug. Kampagnen kørte som konkurrencer mellem de 10 involverede bygninger, og vinderen opnåede en besparelse på hele 26 %.

Kunde: Kolding Kommune

Opgaven
Kolding Kommune havde tidligere gennemført adfærdskampagner, der skulle få kommunen til at spare energi, men de var meget tidskrævende for kampagnefolkene. Kolding Kommune eftersøgte derfor en mere tidsbesparende kampagne, gerne udført af et firma med mange erfaringer på området. Viegand Maagøe fik derfor opgaven at gennemføre en hurtig og effektiv kampagne.

Sådan løste vi opgaven
Adfærdskampagnen varede 5 uger og var hurtig og effektiv. Hver uge havde et tema – f.eks. belysning eller it – som der i den uge blev holdt særligt fokus på. Vi introducerede temaet og kom med gode råd på plakater, i mails og på intranettet ved begyndelsen af hver uge.

Ved ugens slutning blev den afdeling med den største besparelse kåret som vinder og fik en økologisk klimakage og et diplom. Den samlede vinder for hele perioden opnåede en besparelse på 26 %.

Og resultatet blev
Kolding Kommune betegner selv kampagnen som både effektiv og underholdende for deltagerne. Den var nem og tidsbesparende for kampagnefolkene, fordi vi både planlagde og rådgav om udførelse og opsamling af kampagnen. Den samlede besparelse af kampagnen løb op i 10 % – hvis man ser bort fra den sidste uge, som var en juleuge, hvor der blev sat julebelysning op.

Se vores ydelser til det offentlige