Om projektet

Energistyrelsen ønsker at gøre det nemmere for stat, regioner og kommuner at administrere deres energidata og bruge dem til at finde mulige energibesparelser. Derfor påtænker de at udvikle en fælles energidatabase til det offentlige. De bad Viegand Maagøe om at gennemføre analyser, der peger frem mod udviklingen af databasen.

Kunde: Energistyrelsen

Opgaven
Energistyrelsen ønskede at undersøge behovet for en fælles database til at administrere energidata, der kan skabe fremdrift i energiarbejdet. Databasen skal gøre det nemmere at overvåge organisationernes energiforbrug og sammenligne energiforbruget med andre, tilsvarende organisationer. Derfor bad de os analysere behov og datakilder og finde ud af, hvordan databasen kan opfylde behovene i fremtiden.

Sådan løste vi opgaven
Vi undersøgte, hvordan interessenterne får adgang til energidata i dag, og hvad de ønsker sig af fremtidens database. Det gjorde vi bl.a. ved at inddrage konkrete erfaringer fra stat, regioner og kommuner.

Vi gennemførte opgaven ved at:

  • Foretage tekniske analyser af nuværende værktøjer
  • Gennemføre behovsanalyser, heriblandt af tekniske krav til det nye værktøj og gennem workshops
  • Interviewe relevante brugere i stat, regioner og kommuner
  • Processtyre
  • Udarbejde rapporter og anden kommunikation
  • Afholde testgruppemøder med interessenter
  • Fortsætte dialogen efterfølgende

Og resultatet blev
Projektet er et vigtigt skridt fremad mod udviklingen af energidatabasen. Vi skærpede Energistyrelsens viden om interessenternes nuværende adgang til energidata og gav dem viden om, hvad det offentlige ønsker sig af en fælles energidatabase i fremtiden.

Få mere at vide
Jan Viegand, jv@viegandmaagoe.dk eller 20 85 80 94