Procesledelse – bæredygtig projektering

Viegand Maagøe yder procesledelse til bæredygtig projektering af nybyggeri og renovering. Bæredygtighed er et bredere ressourcebegreb end energiforhold, da det også dækker f.eks. bæredygtige materialer, godt indeklima, bæredygtig drift og andre miljøforhold knyttet til byggeri.

For at et nybyggeri eller en renovering bliver bæredygtig, er det nødvendigt, at bygherrer og rådgivere arbejder godt sammen fra de meget tidlige faser i projekterne.

Vi yder procesledelse, der får arkitekter og ingeniører til at arbejde intenst sammen i de indledende faser af nybyggeri og renovering. Det gavner både processen og resultatet.

Vi har medvirket til at udvikle DANSKE ARKs metodebeskrivelse til bæredygtig projektering.

Det kan vi bl.a. gøre:

  • Drive integrerede designprocesser
  • Skabe dialog mellem ingeniører og arkitekter
  • Kortlægge niveau og mål for bæredygtighed
  • Udarbejde overblik og anbefalinger til f.eks. Bygherreforeningens medlemmer
  • Stå for undervisning og formidling
  • Yde procesledelse

Få mere at vide
Anne Svendsen, asv@viegandmaagoe.dk, 31 75 17 43