Om projektet

Viegand Maagøe har skrevet en hvidbog om bæredygtighed i byggeriet. Den introducerer emnet, og hvad I skal være opmærksomme på, når I skal planlægge, bygge og drifte byggeri. Den forklarer bæredygtighedsbegreber og certificeringsordninger og sætter dem ind i byggesektorens praksis. Hvidbogen er blevet til i samarbejde med Bygherreforeningen og InnoBYG.

Kunde: Bygherreforeningen / Grundejernes Investeringsfond

Opgaven
I byggesektoren hersker der mange forskellige forestillinger om bæredygtigt byggeri og renovering. Med hvidbogen har vi foretaget en begrebssanering og skabt fundament for en fælles forståelsesramme for, hvad bæredygtighed i byggeriet egentlig er. Hvidbogen henvender sig til professionelle bygherrer.

Sådan løste vi opgaven
Vi løste opgaven i løbende og tæt dialog med byggesektorens aktører. Arbejdet bestod af:

  • Involvering af byggeriets aktører gennem en stor kickoff-konference
  • Diskussionsfora på LinkedIn
  • Workshops med udøvende kompetencer
  • Rundbordssamtale med repræsentanter fra byggeriets organisationer
  • Spørgeskemaundersøgelser for bygherrer, rådgivere og udførende/leverandører
  • Desk research og kortlægning
  • Redigering
  • Høring i byggesektoren

Og resultatet blev
I 2013 udkom hvidbogen som den første organiserede opsamling af state-of-the-art om bæredygtigt byggeri i Danmark. Hvidbogen indeholder bl.a. gode arbejdsmetoder til at opnå bæredygtigt byggeri og renovering, gennemgang af certificeringsordninger og redegørelser for lovgivning og direktiver på bæredygtighedsområdet.

Få mere at vide
Anne Svendsen, asv@viegandmaagoe.dk eller 31 75 17 43

Hent Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet (pdf)