Projekter, vi har udført

Alle vores projekter tager udgangspunkt i en mere effektiv måde at tænke energi og klima på, og vi har altid øje for vores forskellige målgrupper. I tidens løb har vi udført mange forskellige typer af projekter, hvor vi ofte leder projekterne fra start til slut.

Det kommunale Energi- og CO2-regnskab

Om projektet Viegand Maagøe var med fra start, i samarbejde med Niras, i udviklingen af et kommunalt Energi- og CO2-regnskab som erstatning for den gamle CO2-beregner. Energi- og CO2-regnskabet er det officielle statslige tilbud til kommunerne om et værktøj til...

læs mere

Energiledelse sikrer energibesparelse på 20 %

Kunde: AVL – Aage Vestergaard Larsen A/S Opgave AVL er Nordens største virksomhed inden for genanvendelse af plast. En af virksomhedens vigtigste opmærksomhedspunkter er cirkulær økonomi og bæredygtighed, og derfor ønskede de selv at gøre noget for miljø- og...

læs mere

Digital service peger på varmebesparelser

Om opgaven Ny Varme er en digital service, som giver boligejerne svar på, hvor meget de sparer ved at skifte opvarmningsform. Vi har stået for projektledelse, været med i konceptudviklingen og leveret tekniske ekspertise og kvalitetssikring. Den brugervenlige beregner...

læs mere

Forbrugersite hjælper danskerne med at spare energi

Om projektet Energibesparelser er et kompliceret og teknisk krævende emne. På SparEnergi.dk hjælper Viegand Maagøe Energistyrelsen med at formidle energifagligt indhold til forbrugere, virksomheder og offentlige organisationer. Vi bruger vores tekniske og...

læs mere

Omstilling til vedvarende procesenergi

Om projektet Vi hjalp Daka med at vurdere økonomien i at konvertere til vedvarende energikilder i deres processer. Vi gav dem overblik over, hvor meget de kan reducere energiudgifterne og CO2-udledningen. Desuden undersøgte vi mulighederne for tilskud til projektet....

læs mere

Løbende energioptimering for Dyrup

Om projektet Vi hjælper Dyrup med at lokalisere og dokumentere energibesparelser. Med bl.a. vores hjælp opnår Dyrup gode resultater med energioptimering. I løbet af flere års samarbejde har vi bl.a. også hjulpet dem med at konvertere til fjernvarme, at optimere...

læs mere

Energiregnskab som værktøj til at nedsætte energiforbrug

Om projektet Mange kommuner har forpligtet sig til at nedsætte deres energiforbrug. I Egedal Kommune skal de reducere kommunens samlede forbrug med 4 % inden 2020. Vi bidrog til arbejdet med at lave et overskueligt energiregnskab for kommunens egne bygninger. Kommunen...

læs mere

Energieffektivisering i ikke-vestlige vækstlande

Om projektet Viegand Maagøe har hjulpet Energistyrelsen i arbejdet med klimavenlig energiudvikling i vækst- og udviklingslande. Vi har givet bidrag til et energy policy toolkit om energieffektivisering i industrien ud fra de danske erfaringer på det...

læs mere

Energieffektiv brug af overskudsvarme

Om projektet VEKS ønskede at undersøge muligheder for billig fjernvarme til deres nye fjernvarmenet i Køge.  Derfor bad de os finde løsninger til, hvordan de kan bruge overskudsvarme fra lokal industri til produktionen. Vi brugte vores store berøringsflade i...

læs mere

Vi optimerer afgifterne på Køge Kraftvarmeværk

Om projektet VEKS bad om vores hjælp til at sikre, at Køge Kraftvarmeværk opgjorde deres energiforbrug på korrekt og mest økonomisk vis. Vi var med til at sikre, at de kunne nettoafregne så meget energi som muligt, og at de fik en tilbundsgående analyse af deres...

læs mere

God økonomi i omstilling til vedvarende energi

Om projektet Der er tilskud at hente for virksomheder, der skifter til vedvarende energikilder. Vi hjalp Skjern Papirfabrik med at finde ud af, om det kunne betale sig at udskifte naturgas med træflis til at varme op med. Med vores analyser var vi med til at bane...

læs mere

Analyser til udvikling af offentlig energidatabase

Om projektet Energistyrelsen ønsker at gøre det nemmere for stat, regioner og kommuner at administrere deres energidata og bruge dem til at finde mulige energibesparelser. Derfor påtænker de at udvikle en fælles energidatabase til det offentlige. De bad Viegand Maagøe...

læs mere

Vi hjælper med at indfri bæredygtige ambitioner

Om projektet Arla Foods har store ambitioner om bæredygtighed frem mod år 2020. Derfor bad de Viegand Maagøe om at deltage i udviklingen af et energiledelsessystem, der lever op til internationale standarder på området og tilfredsstiller virksomhedens egne behov....

læs mere

Kommuner får flere grønne indkøbskriterier

Om projektet De grønneste kommuner og regioner efterlyste miljøkrav til belysning og storkøkkener, som de kunne stille leverandøren ved udbud. Vi udformede miljøkravene på baggrund af de nyeste internationale standarder og egne analyser og gik i dialog med...

læs mere

Den lille Elhjælper som førstehjælper

Om projektet Energiselskabet Sinus Energi ville tilbyde deres kunder et værktøj til at spare strøm. Derfor skabte vi Den lille Elhjælper som en digital service, der hjælper brugerne til en lavere elregning vha. simple spareråd og adfærdsændringer. Resultatet blev en...

læs mere

Brugervenlige beregnere energiforbedrer din bolig

Om projektet Scanenergi ville gerne tilbyde deres kunder et værktøj, der kunne tage temperaturen på deres hus eller feriehus’ energitilstand og guide dem til energiforbedringer. Værktøjet skulle desuden hjælpe Scanenergi til at leve op til deres...

læs mere

Bliv klædt på til bæredygtigt byggeri

Om projektet Viegand Maagøe har skrevet en hvidbog om bæredygtighed i byggeriet. Den introducerer emnet, og hvad I skal være opmærksomme på, når I skal planlægge, bygge og drifte byggeri. Den forklarer bæredygtighedsbegreber og certificeringsordninger og sætter dem...

læs mere

Vi hjælper med at indhente energibesparelser

Om projektet Flere forsyningsselskaber står i disse år over for nye udfordringer i arbejdet med at indhente energibesparelser. Frederiksberg Forsyning har outsourcet arbejdet til Viegand Maagøe, og vi har leveret nogle af markedets bedst dokumenterede...

læs mere

Hørsholm-borgere bliver CO2-slanke

Om projektet Hørsholm Kommune ville gerne hjælpe sine borgere til en mere klimavenlig hverdag. Derfor bad de Viegand Maagøe om hjælp til at udvikle, skrive og layoute en CO2-slankebog, der kan inspirere – uden løftede pegefingre, men med den rette blanding af humor og...

læs mere

Fokus på procesenergi kan give besparelser på op mod 20 %

Om projektet Bygningsstyrelsen og Energistyrelsen ønskede Viegand Maagøes assistance til at gennemføre en analyse af procesenergiforbruget på hhv. universitetslaboratorier og hospitaler. Resultatet blev en rapport, der viser, at laboratorierne kan spare 15-20 % og...

læs mere

Ekspertbistand fremmer energikrav for produkter

Om projektet Energistyrelsen og den norske energimyndighed, NVE, giver input til EU-lovgivningsprocessen for mere miljøvenligt design og energimærkning af produkter. Viegand Maagøe har siden 2007 ledet og deltaget i et ekspertkonsortium, der yder teknisk bistand i...

læs mere

Klimaregnskab viste, hvor kommunen kunne sætte ind

Om projektet Viegand Maagøe hari perioden2010-2014 udarbejdet Hørsholm Kommunes klimaregnskab hvert år – som virksomhed og i nogle år som geografisk enhed.Fra 2017 og årligt frem til 2020 skal Viegand Maagøe igen udarbejde Hørsholm Kommunes klimaregnskab som...

læs mere

Store energibesparelser på fabrik gennem langt samarbejde

Om projektet Langvarige samarbejder og flere opgaver hos samme industrikunde giver store energibesparelser. Det er kendetegnende for meget af Viegand Maagøes arbejde. CP Kelco er en af de virksomheder, som løbende har brugt os til at udføre energibesparende tiltag på...

læs mere

Energibevidst projektering af nye laboratorier på RUC

Om projektet Viegand Maagøe gennemfører et pilotprojekt på RUC, hvor vi sikrer, at processer, apparatur og forsyningssystemer projekteres energibevidst på et nyt, større laboratorium. Vi forventer, at RUC kommer til at spare op mod 30 % af energiforbruget. Kunde:...

læs mere

Energibesparelser i storkøkkener er et kvalitetsparameter

Om projektet Viegand Maagøe rådgiver om energieffektiv indretning af storkøkkener og indkøb af storkøkkenudstyr og hjælper medarbejdere med at opnå energieffektiv adfærd uden at gå på kompromis med den kulinariske oplevelse og fødevarekvaliteten. Kunde: Go’ Energi...

læs mere

Energirenovering af Ingeniørhuset gav 20 % besparelser

Om projektet Selvom IDA-huset blev opført som bæredygtigt byggeri, steg energiforbruget løbende over årene. Pga. vores energigennemgange har IDA opnået elbesparelser på 20 %, som svarer til næsten 340.000 kr. om året. Kunde: IDA Opgaven Ingeniørhuset på Kalvebod...

læs mere

Global energisparestrategi for amerikansk tyggegummifabrik

Om projektet Viegand Maagøe har som led i Wrigleys energispareplan hjulpet tyggegummiproducenten med at gennemgå og strukturere eksisterende energispareaktiviteter. Formålet var at opnå en mere omkostningseffektiv indsats. Kunde: Wrigley Opgaven Amerikanske Wrigley er...

læs mere

Energiplan for Allerød

Om projektet Allerød Kommune skal med sin energispareplan opnå en samlet besparelse på 30 % af bygningernes energiforbrug. Investeringsrammen svarer til en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på under 10 år. Viegand Maagøe har udarbejdet en energiplan for kommunen....

læs mere

Feasibilitystudie for brug af biomasse til procesformål

Om projektet Energistyrelsens kommende tilskudsordning ”VE til proces” vil sikre erhvervslivet stor økonomisk støtte til at bruge biomasse i energiforsyningen. DuPont Nutrition Biosciences ApS er begyndt at undersøge disse muligheder og forventer at kunne opnå store...

læs mere

På vej mod 25 % lavere CO2-udledning

Om projektet Viegand Maagøe har siden 2008 hjulpet Arla Foods amba med at kortlægge fabrikker og opnå tilskud til energibesparende løsninger. Indsatsen fokuserer bl.a. på at energioptimere processerne og etablere nye forsyningsanlæg. Kunde: Arla Foods Amba Opgaven...

læs mere

Indkøbsanbefalinger gør det nemt at købe energieffektivt

Om projektet Viegand Maagøe har siden 1999 årligt udviklet og opdateret Energistyrelsens indkøbsanbefalinger, der gør det nemt for organisationer og virksomheder at vælge energieffektive produkter og stille krav om energieffektivitet. Anbefalingerne sendes hvert år ud...

læs mere

Flere erhvervskunder på fjernvarmenettet

Om projektet Viegand Maagøe har med stor succes bistået Gladsaxe Fjernvarme med at få flere virksomheder til at konvertere til fjernvarme. Konverteringsraten er høj, fordi vi kigger på hele virksomhedens potentiale for energibesparelser og kan yde rådgivning hele...

læs mere

10 % af erhvervslivets energi kan dækkes af overskudsvarme

Om projektet Viegand Maagøe har siden 2008 hjulpet Energistyrelsen med at opgøre potentialerne for at udnytte overskudsvarme i erhvervslivet. Analyserne viser, at op mod 10 % af erhvervslivets energiforbrug kan dækkes af overskudsvarme. Kunde: Energistyrelsen Opgaven...

læs mere

Stort potentiale for energibesparelser i erhvervslivet

Om projektet Viegand Maagøe har foretaget en opgørelse over energiforbruget i dansk erhvervsliv. Kortlægningen viste, at potentialet for energibesparelser her er højere i dag end midt i 1990’erne. Vores arbejde har dannet grundlag for den fremtidige...

læs mere

Varmegenvindingsanlæg på fabrikker i Irland

Om projektet Viegand Maagøe har siden 2009 hjulpet Green Isle Foods med at realisere energisparepotentialer på deres fabrikker i Irland. Især udnyttelse af overskudsvarme har givet store besparelser – på fabrikken i Portumna knap 400.000 kr., mens optimeret drift har...

læs mere

Energibevidst projektering af ny fabrik i Irland

Om projektet Viegand Maagøe har i et demonstrationsprojekt energigransket Eli Lillys nye fabriksanlæg til fremstilling af kræftmedicin i Cork i Irland. Det lykkedes at reducere den nye fabriks carbon footprint med mere end 30 %. Kunde: Eli Lilly Opgaven Energibevidst...

læs mere