Analyser til udvikling af offentlig energidatabase

Analyser til udvikling af offentlig energidatabase

Om projektet Energistyrelsen ønsker at gøre det nemmere for stat, regioner og kommuner at administrere deres energidata og bruge dem til at finde mulige energibesparelser. Derfor påtænker de at udvikle en fælles energidatabase til det offentlige. De bad Viegand Maagøe...
Vi hjælper med at indfri bæredygtige ambitioner

Vi hjælper med at indfri bæredygtige ambitioner

Om projektet Arla Foods har store ambitioner om bæredygtighed frem mod år 2020. Derfor bad de Viegand Maagøe om at deltage i udviklingen af et energiledelsessystem, der lever op til internationale standarder på området og tilfredsstiller virksomhedens egne behov....