Energieffektiv brug af overskudsvarme

Energieffektiv brug af overskudsvarme

Om projektet VEKS ønskede at undersøge muligheder for billig fjernvarme til deres nye fjernvarmenet i Køge.  Derfor bad de os finde løsninger til, hvordan de kan bruge overskudsvarme fra lokal industri til produktionen. Vi brugte vores store berøringsflade i...
Vi optimerer afgifterne på Køge Kraftvarmeværk

Vi optimerer afgifterne på Køge Kraftvarmeværk

Om projektet VEKS bad om vores hjælp til at sikre, at Køge Kraftvarmeværk opgjorde deres energiforbrug på korrekt og mest økonomisk vis. Vi var med til at sikre, at de kunne nettoafregne så meget energi som muligt, og at de fik en tilbundsgående analyse af deres...
God økonomi i omstilling til vedvarende energi

God økonomi i omstilling til vedvarende energi

Om projektet Der er tilskud at hente for virksomheder, der skifter til vedvarende energikilder. Vi hjalp Skjern Papirfabrik med at finde ud af, om det kunne betale sig at udskifte naturgas med træflis til at varme op med. Med vores analyser var vi med til at bane...