Nyt værktøj styrker kommunal klimaplanlægning

Nyt værktøj styrker kommunal klimaplanlægning

I dag lancerer Energistyrelsen Energi- og CO2-regnskabet i samarbejde med KL og Realdania. Viegand Maagøe har været ansvarlig for udviklingen af det digitale værktøj, som viser kommunernes CO2-udledning. Værktøjet skal styrke kommunernes strategiske arbejde med...
Genbrug af elektronisk udstyr

Genbrug af elektronisk udstyr

3 af Viegand Maagøes rådgivere har lige deltaget i EGG konferencen om WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment). Her blev der holdt foredrag om standardmetoder til at måle, hvor stor en procentdel af produkter, der bliver genbrugt. Vi er meget spændte på...