Bygningscertificeringer sikrer bæredygtigt byggeri

Vi tilbyder assistance i forhold til bæredygtighedscertificering af bygninger – både DGNB, BREEAM og LEED. Vi kan altså definere, hvor bæredygtigt et byggeri skal være, hvis det skal kunne leve op til certificeringerne. Dette sker oftest, inden man går i gang med at projektere byggeriet.

Bæredygtighed er et bredere begreb i byggeriet end energi, da bæredygtighed også omfatter f.eks. materialer, godt indeklima og ressourceforbrug i bredere forstand.

Både DGNB, BREEAM og LEED er certificeringsordninger, der bruges til at dokumentere bygningers bæredygtige niveau. Viegand Maagøe har stor erfaring med alle ordninger.

Det kan vi bl.a. gøre:

  • Fastsætte mål for et byggeris bæredygtige niveau
  • Skrive det grundlæggende program for det byggeri, der skal være bæredygtigt
  • Diagnosticere energiforhold og bæredygtighed
  • Være dialogpartnere for bygherrer og rådgive om bæredygtige løsninger
  • Efterprøve forskellige områder, der skal leve op til særlige niveauer for bæredygtighed
  • Auditere byggeprojekter
  • Konkretisere business cases

Få mere at vide
Anne Svendsen, asv@viegandmaagoe.dk, 31 75 17 43