Om opgaven

Ny Varme er en digital service, som giver boligejerne svar på, hvor meget de sparer ved at skifte opvarmningsform. Vi har stået for projektledelse, været med i konceptudviklingen og leveret tekniske ekspertise og kvalitetssikring. Den brugervenlige beregner giver boligejeren et hurtigt overblik over mulighederne.

Kunde: Energistyrelsen

Opgaven
Energistyrelsen bad Viegand Maagøe udvikle en digital service, der giver boligejerne et overblik over, hvad de kan spare ved at skifte opvarmningsform – med fokus på skift til mere energieffektiv opvarmning som fjernvarme og varmepumper.

Sådan løste vi opgaven
Vi var med fra projektets indledende fase, hvor vi lavede projektdesign og var med i konceptudvikling, og til slutfasen, hvor vi varetog formidling, overlevering til udvikling og tests.

Vi udførte opgaven ved at:

  • Stå for projektdesign og deltage i konceptudvikling
  • Varetage den overordnede projektledelse af datadel, design og it-udviklere
  • Definere metoder til at opsamle data fra databaser og opnå de nødvendige informationer
  • Dataindsamle set-up, installationer og fremtidige omkostninger
  • Foretage beregninger og levere teknisk ekspertise
  • Formidle og teste

Og resultatet blev
Energistyrelsens forbrugersite SparEnergi.dk indeholder nu den brugervenlige beregner Ny Varme, som er blevet godt modtaget hos boligejere og interessenter.  Beregneren giver via ganske få indtastninger boligejerne svar på, hvor meget de kan spare ved at skifte opvarmningsform.  Beregneren viser mulige opvarmningsformer i boligejerens område, investeringens størrelse, og hvad skiftet vil betyde for forbruget. Servicen trækker direkte på BBR-registret og er baseret på avancerede datasæt og beregninger, som Ny Varme serverer på en overskuelig måde uden mellemregninger.

Få mere at vide
Annika Laybourn, al@viegandmaagoe.dk eller28 19 00 62