Om projektet

Energistyrelsen og den norske energimyndighed, NVE, giver input til EU-lovgivningsprocessen for mere miljøvenligt design og energimærkning af produkter. Viegand Maagøe har siden 2007 ledet og deltaget i et ekspertkonsortium, der yder teknisk bistand i EU-forhandlingerne om kommende lovkrav for produkterne.

Kunde: Energistyrelsen og NVE (den norske energimyndighed)

Opgaven
EU stiller krav til producenter og importører af f.eks. tv, hårde hvidevarer og pumper. Det kan være mindstekrav til deres energieffektivitet eller krav om, at de skal energimærkes ud fra EU’s energimærkeskala A-G.

EU’s medlemslande kan påvirke lovgivningsprocessen med mundtlige og skriftlige input til EU-Kommissionen. Her kan f.eks. producenter og brancheforeninger også give input. Forhandlingerne er ofte tekniske og komplicerede og kræver stort kendskab til de tekniske muligheder for at designe produkterne mere energieffektivt og miljøvenligt. Ved at have argumenterne og forarbejdet i orden kan man få stor indflydelse på EU-kravene.

Sådan løste vi opgaven
Viegand Maagøe har på baggrund af sit store tekniske kendskab til produkter og aktører på markedet siden 2007 rådgivet Energistyrelsen for mange produkter. Siden 2011 har vi ydet samme bistand for Norges energimyndighed, NVE.

Vi udfører arbejdet ud fra:

  • detaljeret teknisk kendskab til produkterne
  • erfaring med forhandlingsprocesser i EU
  • godt kendskab til de forskellige aktører, der forsøger at påvirke lovgivningen
  • detaljeret kendskab til Ecodesigndirektivet og Energimærkedirektivet og deres forordninger
  • et stort netværk og kontakter til andre myndigheder og organisationer i EU

Vi følger og kommenterer desuden de kravforberedende studier, der gennemføres forud for forhandlingsprocessen.

Og resultatet blev
Vi har fremmet arbejdet danske og norske interesser i EU og har medvirket til at fremme ambitiøse energikrav for produkterne. Vi har desuden bidraget til at øge danske aktører og virksomheders kendskab til kommende krav.

Få mere at vide
Annette Gydesen, ag@viegandmaagoe.dk eller 31 75 17 06

Se vores ecodesign-ydelser