Ekspertbistand til energimærkning af produkter

Viegand Maagøe har siden midten af 1990’erne arbejdet med energikrav til energiforbrugende produkter og rådgiver myndigheder, bl.a. EU-kommissionen. Med vores indgående kendskab til områderne kan vi hjælpe jeres virksomhed eller organisation med at overholde og informere om energimærke- og ecodesignkrav.

Vi kender EU-processer og -regler og har erfaring med at rådgive om og formidle reglerne til bl.a. myndigheder, producenter og importører. Derfor kan vi hjælpe jeres virksomhed eller organisation med at overholde kravene og udarbejde den nødvendige dokumentation.

I arbejdet bruger vi vores store erfaring med energimærkning og ecodesign. Vi rådgiver bl.a. EU-Kommissionen om at fastsætte Energy Star-krav til it- og kontorudstyr og evaluere ecodesignkrav til vandpumper. Desuden rådgiver vi danske og norske myndigheder om EU-energimærkning og EU-krav om miljøvenligt design (ecodesign) af produkter.

Det kan vi bl.a. gøre:

  • Rådgive om eksisterende og kommende lovkrav fra EU om bl.a. energimærkning, ecodesign og Energy Star
  • Hjælpe til at overholde energimærke- og ecodesign-krav, f.eks. ved at udarbejde CE-erklæringer og teknisk dokumentation
  • Informere brancher og producenter om regler, processer og status, f.eks. ved at afholde temamøder og udarbejde information til hjemmesider

Få mere at vide
Annette Gydesen, ag@viegandmaagoe.dk eller 31 75 17 06