En god klimaplan giver en bedre bundlinje

En god klimaplan kan give en forbedret bundlinje og en lavere klimabelastning. Desuden viser den omverdenen, hvad organisationen gør på det grønne område – og det kan anvendes målrettet til branding og rekruttering.

Vi hjælper vores kunder med at lægge en målrettet handlingsplan for klimaindsatsen – hvad enten succeskriteriet er kr., CO2-reduktioner eller et grønt image.

Handlingsplanen kan komme ind på f.eks. energiforbrug, energiforsyning, transport og indkøb af fødevarer, produkter og ydelser. Og den kan omfatte handlinger på ledelses- og medarbejderniveau og krav til leverandører.

I får det bedste udbytte af klimaplanen, hvis I baserer den på et klimaregnskab, som opdateres årligt.

Det kan vi bl.a. gøre:

  • Definere fokus, mål og succeskriterier for klimaplanen
  • Finde de mest oplagte indsatsområder
  • Beskrive fremgangsmåde og tidsplan for hvert enkelt indsatsområde
  • Vurdere potentialer for CO2-reduktion og økonomi
  • Illustrere og formidle klimaplanen til relevante målgrupper – f.eks. medarbejdere, politikere, borgere eller erhvervsliv. Det kan bl.a. ske via web, Facebook, presse, i publikationer eller apps

Få mere at vide
Marianne Hartz Thomas, mht@viegandmaagoe.dk eller 24 83 26 63