Om projektet

Viegand Maagøe har i et demonstrationsprojekt energigransket Eli Lillys nye fabriksanlæg til fremstilling af kræftmedicin i Cork i Irland. Det lykkedes at reducere den nye fabriks carbon footprint med mere end 30 %.

Kunde: Eli Lilly

Opgaven
Energibevidst projektering af fabriksanlæg var et succesfuldt indsatsområde i Danmark i 1990’erne. Sustainable Energy Authority of Ireland tog det danske koncept til sig i 2007 og har støttet en række store pilotprojekter med Viegand Maagøe som rådgiver. Det 1. projekt gennemførtes på Eli Lillys nye fabrik i perioden 2007-2010.

Sådan løste vi opgaven
Viegand Maagøe hjalp Eli Lilly med energigranskning helt fra de tidlige planlægningsfaser, og til fabrikken blev etableret. Indsatsen har bl.a. omfattet at:

  • kortlægge CO2-udledning og energiforbrug for basic design
  • vurdere og prioritere indsatsområder
  • udfordre designkrav (URS) for især HVAC (varme, ventilation og airconditioning) og CIP-anlæg (rensning af rør mv.)
  • detailoptimere HVAC, CIP og køleinstallationer
  • udvikle koncept for forsyningsstruktur inkl. varmegenvinding
  • rapportere og formidle resultater gennem konferencer m.m.

Og resultatet blev
Vi fandt store energisparepotentialer i det planlagte fabriksdesign – op mod 70 % af det forventede energiforbrug – og ca. halvdelen blev realiseret undervejs i projektet. Eli Lilly har herefter revurderet mange af sine interne firmakrav, så de kan projektere fremtidige fabrikker ud fra et mere energieffektivt udgangspunkt.

Projektet fik en 1.-plads ved Sustainable Energy Authority of Irelands Energy Show 2010 som bedste demonstrationsprojekt.

Få mere at vide
Peter Maagøe Petersen, pmp@viegandmaagoe.dk eller 21 70 03 08