Grønne indkøb, der gavner bundlinje og miljø

Viegand Maagøe har stor erfaring med at formulere og implementere grøn indkøbspolitik, der gavner både økonomien og ressourceeffektiviteten. Vi kombinerer vores miljøfaglige ekspertise med en stor viden om god formidling og strategier, der virker.

Ønsker din virksomhed en grøn indkøbspolitik, der også gavner økonomien, tilbyder vi at hjælpe. Vi sørger for en grøn indkøbsprofil og sikrer, at den bliver implementeret og ført videre.

Viegand Maagøe har i 15 år rådgivet offentlige institutioner og private virksomheder om miljø- og energikriterier for produkter og ydelser. Vi står bl.a. bag Energistyrelsens Indkøbsvejledning, som benyttes af den offentlige sektor. Vi har også hjulpet Miljøstyrelsen med offentlige miljøkrav.

Det kan vi bl.a. gøre:

  • Formulere udkast til grøn indkøbspolitik og implementeringsstrategi
  • Vurdere produkters miljøpåvirkning og besparelsesmuligheder
  • Gennemføre behovs- og markedsanalyser for produkter
  • Organisere og implementere indkøbspolitikken
  • Opstille energi- og miljøkrav til udbud og andre indkøb
  • Gennemføre dialog med brugergrupper og leverandører
  • Tilrettelægge den nødvendige kommunikation internt
  • Rådgive ved tilbudsevaluering
  • Sikre opfølgning og fremdrift i processen

Få mere at vide
Annette Gydesen, ag@viegandmaagoe.dk eller 31 75 17 06