Om projektet

Viegand Maagøe har hjulpet Energistyrelsen i arbejdet med klimavenlig energiudvikling i vækst- og udviklingslande. Vi har givet bidrag til et energy policy toolkit om energieffektivisering i industrien ud fra de danske erfaringer på det lovgivningsmæssige, administrative og tekniske plan.

Kunde: Energistyrelsen


Opgaven
Under regeringens globale klimapulje arbejder Energistyrelsens Low Carbon Transition Unit (LCTU) med at bringe dansk know-how på klima- og energiområdet i spil i Vietnam, Kina, Mexico og Sydafrika. Landene tilhører de såkaldte vækstøkonomier, som er ikke-vestlige lande med høj vækst og forholdsvist lavt bruttonationalprodukt per indbygger. Energistyrelsen bad Viegand Maagøe om at tage del i arbejdet med at udarbejde et energy policy toolkit om energieffektivitering i industrien. Toolkittet beskriver de danske erfaringer og giver konkrete anbefalinger om energieffektivisering i industrisektoren, både på det politiske og tekniske niveau. Vores rolle var primært at komme med input på de tekniske og lovgivningsmæssige områder.

Sådan løste vi opgaven
Vi udførte opgaven ud fra vores mangeårige erfaring med energieffektivisering i den danske industrisektor. Vi trak på vores tekniske indsigt, vores erfaring med at evaluere lovgivning på området og vores forståelse for, hvilke lovgivningsmæssige virkemidler der skaber energibesparelser i erhvervssektoren.

Og resultatet blev
Resultatet blev et kortfattet toolkit, der oplyser om de danske myndigheders indsats på området og giver værktøjer til energieffektivisering i industrien. Toolkittet retter sig bl.a. mod beslutningsstagere og tekniske eksperter i  udviklingsøkonomier  og deltagere i workshops om energieffektivisering.

Læs mere om LCTU, og læs toolkittet.

Få mere at vide
Peter Maagøe Petersen, pmp@viegandmaagoe.dk  eller 21 70 03 08