Energigranskning giver bedre bygninger og lavere udgifter

Viegand Maagøe tilbyder energigranskning af byggeprojekter og bygninger. Energigranskning er lig med omkostningseffektiv rådgivning og bedre bygninger – og bedre driftsøkonomi med lavere udgifter til både energi og vedligeholdelse. Energigranskeren fungerer som en terrier for bygherren og prioriterer indsatsområder ved energibevidst projektering. Energigranskeren sikrer, at en korrekt og omkostningseffektiv energiindsats er i fokus for projektets totale budget – også når det handler om, hvad det koster at drive bygningen fremover. Energigranskeren hjælper også med at tilrettelægge arbejdsindsatsen for bæredygtighed. Han har ansvar for at afdække, præcisere og udfordre brugerkrav, hvilket har stor betydning for den fremtidige energiregning. Han sikrer desuden, at vigtige indsatsområder prioriteres rettidigt gennem alle projektets faser. Det kan vi bl.a. gøre:

  • Skabe et fælles grundlag og mål for energioptimeringen
  • Præcisere og udfordre brugerkrav
  • Prioritere indsatsen efter, hvor pengene bruges bedst
  • Sikre, at målet fastholdes for alle parter undervejs
  • Proaktivt følge op på energioptimeringen undervejs og ved projektfaseskift
  • Løbende dokumentere og formidle status, så alle parter arbejder ud fra samme beslutningsgrundlag
  • Detailgranske projekt- og udbudsmateriale, så det lever op til de overordnede målsætninger
  • Sikre erfaringsopsamling til organisationen

Få mere at vide
Anne Svendsen, asv@viegandmaagoe.dk, 31 75 17 43