Kunde: AVL – Aage Vestergaard Larsen A/S

Opgave

AVL er Nordens største virksomhed inden for genanvendelse af plast. En af virksomhedens vigtigste opmærksomhedspunkter er cirkulær økonomi og bæredygtighed, og derfor ønskede de selv at gøre noget for miljø- og energiforholdene. De bad derfor Viegand Maagøe om hjælp til at implementere energiledelse internt i virksomheden.  Ved at producere genanvendt plast frem for ny plast sparer de miljøet for ca. 2,5 kg CO2 pr. kg plast – alt efter plasttype og importland.

Sådan løste vi opgaven

Vores løsning bygger på flere forskellige dele, der tilsammen underbygger AVL’s ønske om en stærkere og mere bæredygtig position på markedet. Dette indebar at få energiledelsen (ISO 50001) på plads og integreret med de øvrige ISO-ledelsessystemer. Ud over implementeringen stod vi for at:

  • Systematisere nye mulige energibesparelsestiltag
  • Hjælpe med at indgå en frivillig aftale med Energistyrelsen – via plastbranchen – om at spare energi
  • Beregne C02-besparelsen ved at vælge genanvendt plast frem for ny plast (virgin)

Og resultatet blev

I foråret 2016 fik AVL alle 3 ledelsessystemer på plads og fik dem certificeret af et akkrediteret certificeringsbureau. Efter yderligere 1 år har AVL fået aftalen med Energistyrelsen endeligt på plads.

Ud over tilskuddet til PSO-afgiften på el – som følge af aftalen med Energistyrelsen – kan AVL allerede nu nyde godt af en elbesparelse på over 20 %. Virksomheden har planlagt flere interne energiprojekter i løbet af de kommende 2 år.

Et konkret projekt, der har givet stor besparelse, er, at AVL i sommerferien 2016 skiftede alle gamle lyskilder ud til moderne LED lyskilder i produktionen. Derved er der ikke alene kommet en samlet elbesparelse på 368 MWh om året, men også et bedre lys.

Få mere at vide 

Pia Clausen, pcl@viegandmaagoe.dk eller 31 75 17 05