Om projektet

Allerød Kommune skal med sin energispareplan opnå en samlet besparelse på 30 % af bygningernes energiforbrug. Investeringsrammen svarer til en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på under 10 år. Viegand Maagøe har udarbejdet en energiplan for kommunen.

Kunde: Allerød Kommune

Opgaven
Allerød Kommune besluttede i 2011 at få energirenoveret alle større kommunale bygninger og etablere et energistyringssystem, så kommunen løbende kan følge op på bygningernes samlede forbrug og identificere afvigelser i forbruget over døgn, uge og år.

Sådan løste vi opgaven
Kommunen har besluttet selv at gennemføre projektet i samarbejde med rådgivere og installatører.

Vi har hjulpet Allerød Kommune med:

  • at gennemgå projektgrundlaget, f.eks. energimærker og forbrugsdata
  • at identificere hovedaktiviteter i energiplanen
  • at udarbejde en samlet aktivitetsbeskrivelse for energiplanen
  • at gennemgå grundlaget for en energistyringsløsning, f.eks. eksisterende målere
  • at udarbejde en aktivitetsbeskrivelse for energistyringsløsning
  • at udarbejde 2 udbudsmaterialer og gennemføre prækvalifikation og udbudsproces
  • løbende bygherrerådgivning i planlægning og gennemførsel af projekter

Og resultatet blev
Vi forventer, at udbudsprocessen vil medføre et meget stort antal henvendelser fra mulige samarbejdspartnere. Derfor har den samlede udbudsproces været tilrettelagt med en prækvalifikationsfase for at sikre færre, ligeværdige og konkurrencedygtige tilbud.

Den detaljerede energiplan udarbejdes hen over sommeren 2012 og skal i efteråret føre frem til en endelig prioritering af de mest attraktive energirenoveringsprojekter.

Få mere at vide
Peter Maagøe Petersen, pmp@viegandmaagoe.dk eller 21 70 03 08

Se vores ydelser til det offentlige