Om projektet

Mange kommuner har forpligtet sig til at nedsætte deres energiforbrug. I Egedal Kommune skal de reducere kommunens samlede forbrug med 4 % inden 2020. Vi bidrog til arbejdet med at lave et overskueligt energiregnskab for kommunens egne bygninger. Kommunen kan bruge regnskabet fremadrettet i energiarbejdet.

Kunde: Egedal Kommune

Opgaven
Egedal Kommune gennemførte i 2012 en organisationsændring og etablerede et ejendomscenter i forsøget på at skabe et samlet overblik over varme- og elforbruget i egne bygninger. De bad os kvalitetssikre og formidle energidata fra kommunens 115 bygninger. Energiregnskabet bliver primært brugt internt og indgår som led i arbejdet med at reducere kommunens energiforbrug. Ambitionen for egne bygninger er at reducere energiforbruget med 25 % i 2020.

Sådan løste vi opgaven
Vi løste opgaven i tæt dialog med kommunens energimedarbejdere.

I arbejdet var vi bl.a. med til at:

  • Analysere og systematisere datasæt, så det kunne genanvendes fra år til år
  • Opstille fokusområder i energiarbejdet
  • Give regnskabet et brugervenligt design, så det er nemt at gå til og tydeliggør, hvad kommunen bruger energien til
  • Pege på den fremtidige indsats i energiarbejdet

Og resultatet blev
Vi gav Egedal Kommune et overskueligt energiregnskab. Det opfyldte kommunens ønske om at formidle energiforbruget både med fokus på de senere års energiarbejde, den nuværende indsats og fremtidens muligheder.

Regnskabet viste bl.a., at kommunen i 2013 havde reduceret energiforbruget med 16 % i egne bygninger. Dermed er de godt på vej mod det opstillede mål om at reducere forbruget med 25 % i 2020.