Om projektet

Vi hjælper Dyrup med at lokalisere og dokumentere energibesparelser. Med bl.a. vores hjælp opnår Dyrup gode resultater med energioptimering. I løbet af flere års samarbejde har vi bl.a. også hjulpet dem med at konvertere til fjernvarme, at optimere processer og forsyningssystemer og at forbedre deres klimaskærm.

Kunde: Dyrup

Opgaven
I 2009 gik Dyrup i gang med en systematisk indsats for at sænke energiforbruget. Vi har været med fra begyndelsen og er fortsat med i den energigruppe, som løbende assisterer med at analysere og konkretisere energibesparende løsninger.

Sådan løste vi opgaven
Viegand Maagøe har bistået i alle faser og typer af aktiviteter i arbejdet med energioptimering. Fra analyser af procesanlæg til gennemførsel af natrunderinger, der skulle nedbringe standbyforbruget på maskiner og anlæg.

Arbejdet har omfattet at:

  • Kortlægge energiomkostninger på anvendelsesområder
  • Screene besparelsespotentialer og prioritere indsatsen
  • Lægge beslutningsgrundlag for omlægning af energiforsyning til fjernvarme
  • Udføre natrunderinger i lager-, produktions- og administrationsområder
  • Fremlægge besparelsesforslag for proces, HVAC, trykluft og belysning
  • Indhente tilskud ved salg af energibesparelser
  • Indhente tilbud på at få energispareprojekter gennemført

Og resultatet blev
Dyrup har bl.a. reduceret udgifterne til varme med 30 %. Samlet har de gennem de seneste 5 år sparet 2,5 mio. kWh. Ud over energibesparelserne har Dyrup gennem den systematiske energispareindsats fået et fabriksanlæg, som er gennemgribende moderniseret og up to date.

Få mere at vide
Fridolin Müller Holm, fmh@viegandmaagoe.dk eller 31 75 17 14