Om projektet

Selvom IDA-huset blev opført som bæredygtigt byggeri, steg energiforbruget løbende over årene. Pga. vores energigennemgange har IDA opnået elbesparelser på 20 %, som svarer til næsten 340.000 kr. om året.

Kunde: IDA

Opgaven
Ingeniørhuset på Kalvebod Brygge var et af EU’s fyrtårnsprojekter for bæredygtigt byggeri, da det blev opført i 1996-98. Konference- og kontorhuset er opført med 10 miljøtiltag, bl.a. solcelleanlæg på taget, toiletskyl med regnvand og vandkøling fra havnen til at køle mødelokaler. Alligevel var energiforbruget – især elforbruget – højt og var steget over årene. I 2008 iværksatte IDA en systematisk energirenovering af huset med særligt fokus på elbesparelser.

Sådan løste vi opgaven
Vi har hjulpet IDA med:

  • at kortlægge energiforbrugets fordeling på alle hovedanvendelser: el, varme og vand
  • at gennemgå it- og kontorudstyr med fokus på serverrum, ventilations-, køle- og belysningsanlæg i mødelokaler og toiletter i konferencecentret og belysning af gangarealer om dagen
  • udbud og kontrakter af energibespareprojekter til realisering
  • projektledelse og bygherrerådgivning i hele forløbet

Og resultatet blev
Vores undersøgelser viste bl.a. en række overraskende besparelsesområder, og at flere ideer fra projekteringsfasen aldrig var blevet realiseret i fuldt omfang.

Projektet har i 2010 givet elbesparelser på 20 % af forbruget i forhold til 2006, hvilket svarer til næsten 340.000 kr. fremadrettet pr. år. Den samlede investering var på ca. 1,5 mio. kr., hvilket giver en tilbagebetalingstid på under 4 år.

Få mere at vide
Anne Svendsen, asv@viegandmaagoe.dk, 31 75 17 43

Se vores ydelser til bygningsområdet