Et energisyn giver store besparelser

Viegand Maagøe har mange års erfaring med at analysere bygninger og kontorers energi- og standbyforbrug for at finde besparelsesmuligheder. Et højt forbrug kan bl.a. skyldes uhensigtsmæssig adfærd, ineffektive ventilationsanlæg, unødigt energiforbrug om natten, ældre serverrum eller dårligt styrede varmeanlæg.

I en bygningsgennemgang og energisyn hjælper vi kunden med at finde de områder, hvor energiforbruget kan reduceres.

Det kan vi bl.a. gøre:

  • Kortlægge energiomkostningernes fordeling på anlæg og områder
  • Tjekke drift på apparater, installationer og serverrum og vurdere, hvilke der kan optimeres
  • Undersøge standbyforbruget, som typisk udgør op mod 40 % om natten, men nemt kan reduceres til 20-30 %
  • Vurdere muligheder for at renovere bygningens klimaskærm
  • Tjekke den primære varmekilde for at vurdere, om der bør konverteres til en anden type opvarmning eller kan drives mere effektivt
  • Analysere medarbejdernes energimæssige adfærd
  • Udarbejde og lede den samlede renoveringsplan
  • Formidle tilskud til relaiserede energibesparelser

Få mere at vide
Anne Svendsen, asv@viegandmaagoe.dk, 31 75 17 43