Få hjælp til at realisere jeres energispareforpligtelse

Energiselskaber er pålagt krav om skabe energibesparelser hos de danske forbrugere. Vi rådgiver og hjælper energiselskaber igennem processen, uanset om det sker ved at opkøbe besparelserne eller realisere dem via egne samarbejdspartnere eller slutbrugere. Vi sørger for en simpel, billig og sikker proces.

Viegand Maagøe hjælper energiselskaber med at skabe de nødvendige energibesparelser. Som selskab har I flere muligheder: Med vores hjælp kan I indhente besparelser hos andre net- og distributionsselskaber eller gennem vores kunder og leverandører. Vi sikrer, at I opnår den ønskede mængde besparelser og sørger for en god, omkostningseffektiv og problemfri handel.

Som energieksperter har vi stor erfaring med branchen og masser af faglig viden på området. Siden 2009 har vi realiseret knap 160 GWh hos danske forbrugere. Vi er dygtige til at samle trådene i handlen og sikrer, at alle formalia overholdes i henhold til lovgivningen. Derudover står vi for al rådgivning og sørger for en gennemskuelig proces.

Det kan vi bl.a. gøre:

  • Afklare jeres strategi for opfyldelse af energispareforpligtelse
  • Rådgive om handler
  • Agere kontakt i hele processen
  • Hjælpe med at udarbejde aftale inden projektstart
  • Administrere og dokumentere besparelserne
  • Udføre teknisk kontrol af jeres egne projekter

Få mere at vide
Kontakt Fridolin Müller Holm, fmh@viegandmaagoe.dk eller 31 75 17 14