Få kvalificeret rådgivning, når energimærkning skal i udbud

Har I som kommune brug for kompetent rådgivning i forbindelse med udbud af energimærkning af kommunale ejendomme, kan Viegand Maagøe hjælpe jer gennem hele processen. Vi sikrer, at energimærkerne har høj kvalitet, og at de kan bruges aktivt til at opnå energibesparelser og CO2-besparelser.

Vi sørger for, at kvaliteten er høj, og at energimærkerne kan sættes ind i en større sammenhæng. På den måde kan de bruges aktivt af kommunen i en fremadrettet proces til at opnå energibesparelser og reducere CO2-udledninger.

Vi trækker på vores store energifaglige ekspertise og fokuserer på at skabe en god og brugbar proces i hele forløbet.

Det kan vi bl.a. gøre:

  • yde kompetent og faglig rådgivning i forbindelse med udbud af energimærkning
  • sammen med jer afklare forventninger til og behov for energimærkerne og den fremtidige brug af dem
  • sikre, at udbudsreglerne følges under hele forløbet fra udbudsstrategien udarbejdes, til annoncering, bekendtgørelse, prækvalifikation, udvælgelse, vurdering, dokumentation, tildeling, kontraktindgåelse og opstart
  • sørge for, at energimærkningen bliver, som I ønsker, og kan bruges til at opnå energibesparelser og CO2-besparelser

Få mere at vide
Anne Svendsen, asv@viegandmaagoe.dk, 31 75 17 43