Få overblik og indsigt i bæredygtigt byggeri

Overblik, faglig viden og kompetence er nøgleordene i vores rådgivning og kommunikation om bæredygtigt byggeri. Vi tænker helhedsorienteret – både på det strategiske niveau, hvor værdisætning, procestænkning og metodik er i fokus, og på det konkrete niveau, der dækker energioptimering, energigranskning og livscyklusvurderinger.

Viegand Maagøe har solide faglige kompetencer til at belyse alle led i værdikæden for bæredygtigt byggeri. Fra det overordnede niveau med strategilægning til det konkrete niveau med f.eks. optimerede driftsforhold. Vi er specialiserede i coaching, bygherrerådgivning og undervisning og har også kompetencer i at kortlægge, analysere og prioritere aspekter af bæredygtigt byggeri og sætte det i overordnet sammenhæng.

Det kan vi bl.a. gøre:

  • foretage udredningsaktiviteter for aktuelle problemstillinger, f.eks. certificeringsordninger
  • udføre procesledelse ved udvikling af bæredygtighedsstrategier for f.eks. bygningsejere og bygherrer
  • udvikle arbejdsmetoder og vejledninger og underbygge dem med digitale beregnere
  • implementere arbejdsmetoder og vejledninger gennem undervisning og workshops
  • belyse energigranskning, livscyklusvurderinger og CSR med afsæt i specifikke fagområder
  • gennemføre detaljerede tekniske analyser af specifikke fagområder

Få mere at vide
Anne Svendsen, asv@viegandmaagoe.dk, 31 75 17 43