Få styr på energiafgifterne

Energiafgifterne og PSO-betalingen har ændret sig mærkbart i de senere år. Viegand Maagøe kan hjælpe jeres virksomhed med at overholde reglerne og udnytte mulighederne på området. På den måde får I mulighed for store besparelser og adgang til tilskud og lempelser.

Virksomheder, der vælger den rette strategi på afgiftsområdet, vil kunne finde store økonomiske potentialer.  Arbejdet med energiafgifterne bør involvere mere end blot at betale sine afgifter og overholde reglerne – det betaler sig at afdække de store besparelsesmuligheder og optimere på området.

Bl.a. kan det være en fordelagtig løsning for virksomheder at udnytte overskudsvarme eller konvertere til vedvarende energi i produktionen. Der findes et hav af øvrige interessante modeller, hvor I kan kombinere energirigtige løsninger med fordelagtig optimering på afgiftsområdet.

Med vores store viden om energibesparelser og love og regler på området kan vi gennemgå jeres afgifter, så I får en fordelagtig løsning.

Det kan vi bl.a. gøre:

  • Afdække potentialer i en afgiftsgennemgang
  • Sørge for, at I overholder reglerne
  • Foreslå fordelagtige løsningsmodeller
  • Assistere jer i projekteringen af nye løsninger

Få mere at vide
Henrik Dalsgaard, hd@viegandmaagoe.dk eller 31 49 02 00