Om projektet

Siden Videncenter for energibesparelser i bygninger blev etableret i 2008 har Viegand Maagøe fungeret som faglig ekspert for centret i konsortium sammen med TI, SBi og Kommunikationskompagniet. Videncentret samler og formidler viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

Kunde: Videncenter for energibesparelser i bygninger

Opgaven
Næsten 40 % af Danmarks energiforbrug bruges i bygninger – primært til varme. Undersøgelser viser, at der er gode muligheder for at besparelser, men at de ikke realiseres pga. manglende viden og fokus. Regeringen etablerede i 2008 videncentret for sikre, at byggeriets parter og andre aktører fik mere viden om, hvordan de kan reducere energiforbruget i bygninger. Målgruppen er byggesektoren – især håndværkere.

Sådan løste vi opgaven
Viegand Maagøes rolle i videncentret er især at udarbejde vejledningsmaterialer om finansieringsmuligheder, barrierer og virkemidler, at etablere netværkssamarbejder og gennemføre projektgranskning og energiopfølgning på byggeprocessen. Vi har holdt en række workshops og udarbejdet publikationerne og rapporter f.eks.:

Og resultatet blev
Videncentret blev evalueret i 2011. Resultatet viste en stor tilfredshed med centret, og at det er kendt og værdsat af sin målgruppe. Det indgår derfor i energiforliget 2012, at centret videreføres.

Få mere at vide
Peter Maagøe Petersen, pmp@viegandmaagoe.dk eller 21 70 03 08

Se vores ydelser til bygningsområdet
Besøg Videncenter for Energibesparelser i bygninger