Om projektet

Energistyrelsens kommende tilskudsordning ”VE til proces” vil sikre erhvervslivet stor økonomisk støtte til at bruge biomasse i energiforsyningen. DuPont Nutrition Biosciences ApS er begyndt at undersøge disse muligheder og forventer at kunne opnå store besparelser i de fremtidige brændselsomkostninger.

Kunde: DuPont Nutrition Biosciences ApS

Opgaven
DuPont Nutrition Biosciences ApS – tidligere Danisco A/S – er én af verdens største producenter af bl.a. enzymer og pektinstoffer. Fabrikken har i mange år arbejdet på at effektivisere energiforbruget og siden 2010 samarbejdet med Viegand Maagøe om at udarbejde beslutningsgrundlag for en mere bæredygtig energiforsyning – f.eks. at bruge overskudsvarme til fjernvarmeformål og træpiller og træflis som brændsel.

Sådan løste vi opgaven
Viegand Maagøe har først og fremmest hjulpet DuPont med at konkretisere tekniske og økonomiske konsekvenser af at gå over til træflis eller biogas og herunder øge fjernvarmeeksport og elproduktion, herunder:

  • Kortlægge eksisterende kedel- og turbineanlægs bestykning og driftsmønster
  • Analysere afgifter ved brug af alternative brændsler, ændret elproduktion og eksport af overskudsvarme til fjernvarmeformål
  • Opgøre nødvendige investeringer ved at konvertere eksisterende kedelanlæg til træflisfyring
  • Analysere samlede driftsbesparelser ved 100 % omstilling til træflisfyring, herunder muligheder for øget elproduktion og øget fjernvarmeksport
  • Opgøre driftsøkonomi i at etablere biogasløsning baseret på spildevand
  • Analysere tilskudsmuligheder for forskellige ombygningsscenarier

Og resultatet blev
Vi forventer, at DuPont kan reducere den nuværende driftsomkostning til varme med 20-30 % ved at konvertere til træflis. En større millioninvestering vil have en tilbagebetalingstid på under 5 år. Der er desuden potentiale for en stor ekstra indtjening, hvis DuPont omlægger elproduktionen og øger fjernvarmeeksporten.

Få mere at vide
Peter Maagøe Petersen, pmp@viegandmaagoe.dk eller 21 70 03 08

Se vores ydelser til industri