Om projektet

Viegand Maagøe har med stor succes bistået Gladsaxe Fjernvarme med at få flere virksomheder til at konvertere til fjernvarme. Konverteringsraten er høj, fordi vi kigger på hele virksomhedens potentiale for energibesparelser og kan yde rådgivning hele vejen rundt.

Kunde: Gladsaxe Fjernvarme

Opgaven
Gladsaxe Fjernvarme gennemfører i de kommende år en stor udbygning af fjernvarmenettet bl.a. i kommunens centrale erhvervsområder. I samarbejde med Gladsaxe Fjernvarme har Viegand Maagøe igangsat konverteringsprojekter hos en lang række af de større erhvervskunder.

Sådan løste vi opgaven
Viegand Maagøes assistance til samarbejdet mellem Gladsaxe Fjernvarme og virksomhederne bestod af:

 • Etablering af kontakt til virksomhederne og afholdelse af introduktionsmøder
 • Indsamling af relevante energiforbrugsdata og afregningspriser
 • Gennemgang af virksomhedernes forsynings- og distributionssystemer
 • Identificering af energibesparelsespotentialer:
  – i forsyningsanlæg
  – i distributionssystemer
  – i ventilationsanlæg med rumopvarmning
 • Beregning af driftsbesparelser ved konvertering og i interne projekter
 • Udarbejdelse af samlet teknisk og økonomisk beslutningsgrundlag til virksomhederne
 • Indhentning af tilskud til virksomhederne ved salg af energibesparelser
 • Bygherrerådgivning i konverteringsprojekt såvel som i interne projekter
 • Bistand til virksomhederne under kontraktforhandlinger

Og resultatet blev
De gode resultaterfor både Gladsaxe Fjernvarme og virksomhederne er kommet ved kombinationen af en attraktiv varmepris, tilskud til energibesparelser og fokus på de interne reduktionspotentialer i virksomhederne. Hos de fleste af kunderne lykkedes det at opnå en samlet besparelse på 20-40 % i rumvarmeforbruget med en tilbagebetalingstid under 2 år.

Få mere at vide
Peter Maagøe Petersen, pmp@viegandmaagoe.dk eller 21 70 03 08

Se vores ydelser til industri