Om projektet

Bygningsstyrelsen og Energistyrelsen ønskede Viegand Maagøes assistance til at gennemføre en analyse af procesenergiforbruget på hhv. universitetslaboratorier og hospitaler. Resultatet blev en rapport, der viser, at laboratorierne kan spare 15-20 % og hospitalerne 8-10 %.

Kunde: Bygningsstyrelsen og Energistyrelsen

Opgaven
Bygningsstyrelsen og Energistyrelsen ønskede et overblik over universitetslaboratorierne og hospitalernes procesenergiforbrug og ville gerne have input til den fremtidige energispareindsats på området.

Sådan løste vi opgaven
Ved at indsamle materialer fra lignende projekter skabte vi et overblik over procesenergiforbruget for hhv. laboratorier og hospitaler.

Opgaven omfattede:

  • Research af eksisterende materialer og opgørelse over indsamlede data i samlet struktur
  • Gennemførsel af 2 kortlægninger på hhv. Vejle Sygehus og universitetslaboratoriet på KU Science
  • Analyse af datasæt, formidling af data og belysning af potentialer
  • Projektledelse og udfærdigelse af analyserapport
  • Formidling af rapportens resultater på diverse møder i regi af Bygningsstyrelsen og Energistyrelsen

Og resultatet blev
Resultatet blev en rapport, der viser, at laboratorierne kan spare 15-20 % og hospitalerne 8-10 %. Rapporten anskueliggør procesenergiforbruget fordelt på el og varme på de 2 bygningsformer, peger på forbedringspotentialer og anbefaler, hvordan der i fremtiden kan arbejdes med procesenergi.

Hent rapporten

Få mere at vide
Peter Maagøe Petersen, pmp@viegandmaagoe.dk eller 21 70 03 08