Om projektet

SEAI har siden 2006 arbejdet intenst på at forbedre energieffektiviteten i irsk industri. Viegand Maagøe har til og med 2011 været hovedrådgiver for SEAI i alle aspekter af planlægning og udrulning af indsatsen.

Kunde: Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI)

Opgaven
Arbejdet for SEAI har omfattet en lang række aktiviteter med henblik på at forbedre energieffektiviteten i irsk industri, udvikle kompetencer og angrebsvinkler til området, udarbejde materialer og uddanne konsulenter og energiansvarlige i virksomhederne.

Sådan løste vi opgaven
Programmet har bestået af:

  • Formulering af hovedindsatser i Industrial Best Practice Program
  • Udarbejdelse af teknisk guideline for energiledelsesstandarden IS393
  • Gap-analyse af nuværende energieffektiviseringspraksis dels ift. energiledelse (ISO 50001), dels ift. teknisk fokus
  • Markedsføring af SEAI’s program ved konferencer og events rundt om i Irland
  • Udarbejdelse af guidelines for udvalgte indsatsområder
  • Gennemførsel af pilotprojekter, f.eks. energibevidst projektering, anvendelse af LEAN og Six Sigma i energisparearbejdet, best practice for HVAC og køling, farmaceutisk industri, fødevareindustri og datacentre m.m.
  • Afholdelse af træningskurser for konsulenter og energiansvarlige
  • Årlige strategivurderinger for SEAI om nye indsatsområder

Og resultatet blev
Viegand Maagøe har besøgt flere end 40 irske virksomheder inden for især farmaceutisk industri og fødevareindustrien for at give anbefalinger om fremtidige energispareaktiviteter. Mere end 200 konsulenter og energiansvarlige har gennemgået 2-dageskurser om implementering af den irske energiledelsesstandard IS393, som vi har afholdt sammen med TMS Consulting. Vi har i perioden 2006-2011 aflagt op mod 150 besøg i Irland.

Få mere at vide
Peter Maagøe Petersen, pmp@viegandmaagoe.dk eller 21 70 03 08

Se vores ydelser til industri