Fremtidssikrede fjernvarmeløsninger og strategisk energiplanlægning

Viegand Maagøe peger på løsninger til fjernvarmeselskaber og deltager i overgangen til næste generation inden for fjernvarmesystemer. Vi arbejder desuden med strategisk energiplanlægning. På begge områder bruger vi vores indgående kendskab til teknik, økonomi og mulighederne på energiområdet.

Der sker store ændringer med varmeforsyningen i Danmark i disse år.  Med klimapolitiske mål og ændringer i rammebetingelser og varmebehov har vi brug for nytænkning inden for fjernvarme og energiplanlægning.

Vi bruger vores mangeårige erfaring på energiområdet til at være med til at udvikle fremtidssikrede løsninger, som udnytter de mange attraktive muligheder.

Det kan vi bl.a. gøre:

  • Bistå med strategisk energiplanlægning
  • Udforme fremtidens fjernvarme med lavtemperaturdrift
  • Levere løsninger til at udnytte overskudsvarme, hvor vi kobler industri og fjernvarme på en attraktiv måde
  • Anvende af varmepumper i fjernvarmesystemer
  • Optimere tilskud og afgifter
  • Tilslutte erhvervskunder med støtte fra VEtilproces-ordningen
  • Udføre opsøgende salgsarbejde for fjernvarmeselskaber
  • Levere dokumenterede energibesparelser

Få mere at vide

Peter Kristensen, pkr@vmas.dk, 31 75 17 23