Om projektet

I 2010 etablerede Furesø Kommune Kurveknækker Furesø Erhverv som en del af deres klimaarbejde. Her bliver medlemmerne inspireret til at foretage energitiltag i deres virksomheder. Initiativet har ført til stort engagement og ændret adfærd, der fører til energibesparelser.

Kunde: Furesø Kommune


Opgaven
Furesø Kommune har bedt Viegand Maagøe om at være tilknyttet som fageksperter i erhvervsnetværket Kurveknækker Furesø Erhverv. Netværkets mål er via temamøder at inspirere medlemmerne til at foretage energitiltag i deres virksomheder.

Sådan løste vi opgaven
Vi yder vejledning til medlemmerne og har løbende dialog med netværkets projektleder – dels som sparringspart i forhold til udviklingen af netværket, dels ved at deltage med fagoplæg på medlemsmøder.

Vi giver desuden input til relevante energiemner og gennemfører energitjek i medlemsvirksomhederne – f.eks. tjek af ventilation, varmeanlæg eller køling.

Og resultatet blev
Kurveknækker Furesø Erhverv består i dag af 40 virksomheder. Netværket holder ca. 4 møder om året, hvor virksomhederne deltager med stort engagement.

Solceller, energitjek og fjernvarme er bare nogle af de emner, netværket har taget op. Seneste tema er at undersøge mulighederne for at etablere solcelleanlæg hos erhvervsvirksomheder – evt. i fællesskab.

Læs mere om Kurveknækker Furesø Erhverv