Om projektet

Viegand Maagøe har som led i Wrigleys energispareplan hjulpet tyggegummiproducenten med at gennemgå og strukturere eksisterende energispareaktiviteter. Formålet var at opnå en mere omkostningseffektiv indsats.

Kunde: Wrigley

Opgaven
Amerikanske Wrigley er en af verdens største producenter af tyggegummi med 25 større fabrikker spredt over hele af verden. Virksomheden har i 2008 sat sig som mål at reducere koncernens samlede energiforbrug med 3 % om året. Fra hovedkontoret i Chicago er der sat en omfattende spareindsats i gang.

Sådan løste vi opgaven
Siden 2009 har vi udført disse aktiviteter:

  • Indsamlede og strukturerede energiforbrugsdata fra 25 fabrikker
  • Førte energisyn på større fabrikker i Shanghai og Gainesville (Georgia)
  • Udførte energibevidst projektering af ny fabrik i Kina
  • Gennemførte teknologistudier på 2 hovedområder (coatingprocesser og HVAC)
  • Udviklede koncernparadigme for implementering af ISO 50001
  • Udarbejdede en samlet energispareplan
  • Trænede 25 tekniske chefer og koncernstab
  • Gennemførte workshops for teknologispecialister

Og resultatet blev
Aktiviteterne har synliggjort, at 4 indsatsområder tilsammen udgør 80-90 % af energisparepotentialerne i Wrigley. Vores assistance resulterede i, at Wrigley fremover koncentrerer sin energispareindsats om disse 4 områder frem for et meget stort antal ad hoc-projekter.

Desuden har de ført til en erkendelse af, at det er lige så vigtigt at udfordre og revurdere koncernens proceskrav og designparametre som at optimere fabrikkernes energiforsyning.

Få mere at vide
Peter Maagøe Petersen, pmp@viegandmaagoe.dk eller 21 70 03 08

Se vores ydelser til industri