God coaching får energibesparelser til at lykkes

Vi hjælper vores kunder med at gøre energiplaner til virkelighed – organisatorisk, teknisk og økonomisk. Vi tilbyder individuel sparring og coaching baseret på kundens konkrete situation og vores erfaring med, hvad der virker. Vi hjælper med at sikre fremdrift i processen og kommer med gode råd og konkrete forslag til næste skridt.

Viegand Maagøe hjælper kommuner, regioner og staten med at sikre fremdrift i deres energi- og klimaindsats og få godt fat i både kommunens egne aktiviteter, borgere og det lokale erhvervsliv. Vi sørger for, at kommunerne kan navigere i mulighederne og undgå faldgruberne. Vores vejledning bygger på erfaring med, hvad der virker hos andre, der står i samme situation.

Det kan vi bl.a. gøre:

  • Indkredse mål og succeskriterier for indsatsen
  • Opridse konkrete muligheder
  • Finde faldgruber
  • Lægge en handlingsplan
  • Holde fremdrift i indsatsen
  • Pege på nye veje frem
  • Løbende evaluere og forbedre indsatsen
  • Kommunikere indsatsen i og uden for organisationen

Få mere at vide
Marianne Hartz Thomas, mht@viegandmaagoe.dk eller 24 83 26 63