Om projektet

Der er tilskud at hente for virksomheder, der skifter til vedvarende energikilder. Vi hjalp Skjern Papirfabrik med at finde ud af, om det kunne betale sig at udskifte naturgas med træflis til at varme op med. Med vores analyser var vi med til at bane vejen for, at Skjern Papir kunne indlede omstillingsprojektet.

Kunde: Skjern Papirfabrik

Opgaven
Skjern Papirfabrik bad os undersøge, om der også var en økonomisk gevinst i at skifte til biomasse som varmekilde. De ønskede at trække på vores viden om tilskudsordningen, der belønner virksomheder for at skifte til vedvarende energi i produktionen. Desuden bad de os integrere det nye anlæg med den nuværende udnyttelse af overskudsenergi til fjernvarme.

Sådan løste vi opgaven
Vi gennemførte opgaven ved at:

  • Analysere virksomhedens forbrugsmønstre
  • Undersøge løsningsmuligheder med biomasse som varmekilde
  • Optimere det valgte løsningsforslag i forhold til fjernvarmeproduktion og samkøre med varmepumpeanlæg
  • Udarbejde et investeringsbudget
  • Foretage en økonomisk analyse med fokus på tilbagebetalingstid og forrentning
  • Udforme en slutrapport, der leverer et beslutningsgrundlag
  • Assistere i ansøgningen om tilskud

Og resultatet blev
Vi gav Skjern Papirfabrik en slutrapport, der danner grundlag for beslutningen, om de skal skifte varmekilde i produktionen. Vi konkluderede, at der er en økonomisk gevinst i at foretage en omstilling til biomasse, og at projektets tilbagebetalingstid er fornuftig. Virksomheden har derfor valgt at gå videre med projektet.

Få mere at vide
Peter Kristensen, pkr@viegandmaagoe.dk eller 31 75 17 23