Fra 2006 – 2020 ønsker Københavns Universitet at reducere deres CO2-udledning pr. årsværk med 65 %. Ifølge det netop offentliggjorte, grønne regnskab for 2017, som Viegand Maagøe har udarbejdet, er KU ikke langt fra målet.

Forbedret ventilation, lysstyring, omstilling til klimavenlig fjernvarme, fjernkøling samt energirigtig drift af bygninger er nogle af de indsatser, der har bidraget til, at KU i perioden 2006 – 2017 allerede har reduceret CO2-emissionerne med hele 63 %.

Som energirådgiver og sparringspartner for Københavns Universitet har Viegand Maagøe udarbejdet det grønne regnskab og hjulpet med at identificere energibesparelser samt indføre energiledelse på hele KU.

Se KU´s grønne regnskab her: https://groencampus.ku.dk/nyhedsbrev/?newsletter=8714