Hjælp til internationale energi- og klimaprojekter

Viegand Maagøe har gennem mange år hjulpet energimyndigheder og donororganisationer i mange lande med strategier, kapacitetsopbygning, programmæssige planlægningsopgaver og gennemførsel af pilotprojekter på energi- og klimaområdet.

Vi hjælper energimyndigheder med at planlægge politikker og virkemidler på erhvervsområdet. Det omfatter bl.a. tekniske og due dilligence-relaterede opgaver for myndigheder, donorer og internationale banker og større virksomheder i de energitunge sektorer som f.eks. cement- og jernfremstilling.

Vi har erfaring fra en lang række lande, bl.a. Irland, Kina, Bangladesh, England, Polen, Egypten, Vietnam, Thailand, Sydafrika, USA, Mexico og Chile.

Det kan vi bl.a. gøre:

  • Gennemføre industrial best practice-programmer for erhvervsområdet
  • Gennemføre pilot- og demonstrationsprojekter
  • Gennemføre energisyn i energitunge virksomheder
  • Udføre teknisk og økonomisk due dilligence for klimaprojekter (CDM: Clean Development Mechanism)
  • Udvikle retningslinjer for NAMA-projekter (NAMA: Nationally Appropriate Mitigation Actions)
  • Tilbyde træning og kapacitetsopbygning

Få mere at vide
Fridolin Müller Holm, fmh@viegandmaagoe.dk eller 31 75 17 14