Om projektet

En uforholdsmæssigt stor del af hospitalers elforbrug går til standbyforbrug – især til medicoteknisk udstyr. Viegand Maagøe har hjulpet 6 hospitaler i Region Sjælland med at lokalisere energibesparelser, så hospitalerne nu vil udvikle slukkelister for udstyret.

Kunde: Region Sjælland via Go’ Energi

Opgaven
På hospitaler er en stor del af energiforbruget knyttet til det medicotekniske udstyr som MR-skannere, dialyseapparater og røntgenudstyr. En stor del af disse apparaters forbrug er standbyforbrug – for nogle apparater op til 90 % – og oven i det kommer energiforbrug til at køle og ventilere udstyret.

Viegand Maagøe fik til opgave via workshops at hjælpe 6 hospitaler i Region Sjælland med at reducere energiudgifterne til deres udstyr.

Sådan løste vi opgaven
Udstyret kan slukkes i langt større omfang, end brugerne er klar over, og Viegand Maagøe inspirerede hospitalerne til at afdække, hvilket udstyr der kan slukkes i hvilke situationer. Det gjorde vi bl.a. ved at vise eksempler på, hvad der har virket på andre hospitaler.

På en workshop faciliterede vi dialogen mellem klinikere og teknikere og sørgede for, at ideerne bliver ført videre af hospitalernes tovholdere.

Og resultatet blev
For hospitalerne er det ikke længere uoverskueligt, hvad der kan og ikke kan slukkes. Viegand Maagøe har hjulpet klinikere og teknikere til sammen at finde muligheder for at slukke for det medicotekniske udstyr og regulere ventilationen efter behov.

Få mere at vide
Kontakt Mie Skaarup Brødsgaard, mib@viegandmaagoe.dk eller tlf. 31 75 17 34