Om projektet

Energistyrelsen ønsker at skabe energibesparelser i kommuner og regioner. Derfor bad de Viegand Maagøe udføre en analyse, der skulle afdække behovet og pege på muligheder for fremtidige energibesparende indsatser. Vi foretog analyser, gennemførte workshops og sparrede med kommunerne og regionerne.

Kunde: Energistyrelsen

Opgaven
Energistyrelsen vil gerne gøre kommuner og regioner klogere på, hvor de kan energieffektivisere. Derfor bad de os afdække potentialet for energibesparelser og energirenovering i egne bygninger og hos borgere og virksomheder. Målet er at finde frem til kommunernes og regionernes behov for hjælp på området.

Sådan løste vi opgaven
Ved at foretage behovsanalyser og gennemføre workshops pegede vi på, hvad en fremtidig energieffektiviserende indsats kunne bestå af.

Vi gennemførte opgaven ved at:

  • Planlægge og facilitere analyseforløbet
  • Gennemføre kvalitative analyser af kommuner og regioners initiativer og behov
  • Følge op med kvantitative analyser
  • Planlægge og gennemføre workshops
  • Bearbejde resultaterne fra analyser og workshops
  • Komme med anbefalinger til fremtidig indsats
  • Evaluere og udlede konklusioner

Og resultatet blev
Energistyrelsen fik en analyserapport, der viser status på kommunernes og regionernes arbejde med energibesparelser i dag – både når det gælder egne bygninger og over for borgere og erhverv.

Ud fra resultaterne kom vi med anbefalinger til, hvor Energistyrelsen bør sætte ind i fremtiden for at bistå de 2 målgrupper i arbejdet med energi. Alt sammen med det formål at skabe flest mulige energibesparelser.