Klimaregnskab – genvejen til en optimal klimaindsats

Vi hjælper vores kunder med at kortlægge deres CO2-udledninger. Vi finder det rette fokus og afgrænsning, styrer indsamling af data og står for beregninger. Desuden formidler vi gerne det færdige klimaregnskab til relevante målgrupper – f.eks. politikere, borgere, medarbejdere eller virksomheder.

Klimaregnskabet hjælper kunden med at finde de bedste indsatsområder for klimaindsatsen. Det afdækker, hvordan CO2-udledningerne fordeler sig på forskellige aktiviteter, så der kan sættes målrettet ind på netop de områder.

Klimaregnskabet dokumenterer desuden kundens fremskridt år for år. Denne dokumentation kan bruges til branding og rekruttering ud fra en grøn profil.

Det kan vi bl.a. gøre:

  • Definere fokus, metode og beregningsværktøj for klimaregnskabet
  • Sikre, at klimaregnskabet lever op til relevante krav og standarder, f.eks. DN’s retningslinjer for klimakommuner eller Covenant of Mayors
  • Stå for dataindsamling og beregninger
  • Anbefale oplagte indsatsområder og forbedringer at datagrundlag
  • Illustrere og formidle regnskabet via bl.a. web, Facebook, presse, i publikationer og apps
  • Tolke regnskabet og give anbefalinger om opfølgning

Få mere at vide
Marianne Hartz Thomas, mht@viegandmaagoe.dk eller 24 83 26 63