Om projektet

Viegand Maagøe hari perioden2010-2014 udarbejdet Hørsholm Kommunes klimaregnskab hvert år – som virksomhed og i nogle år som geografisk enhed.Fra 2017 og årligt frem til 2020 skal Viegand Maagøe igen udarbejde Hørsholm Kommunes klimaregnskab som virksomhed.Det har givet kommunen et løbende overblik over CO2-udledningen og indsigt i, hvor kommunen kan sætte ind for at reducere udledningerne.

Kunde: Hørsholm Kommune

Opgaven
For mange kommuner er det værdifuldt at have et klimaregnskab, der kan fungere som et solidt grundlag for det løbende arbejde med klimaindsatsen og være med til at udpege de steder, der skal sættes ind. Den mest omfattende form for klimaregnskab er for kommunen som geografisk enhed, dvs. hvor hele klimabelastningen inden for kommunens grænser regnes med.

Sådan løste vi opgaven
Vi fandt en passende afgrænsning af regnskabet, styrede den omfattende dataindsamling blandt samtlige aktører og foretog alle beregninger. Vi gav også kommunen et katalog over indsatser, der kan reducere CO2-udledningerne.

Desuden hjalp vi kommunen med at formidle regnskabet til politikerne via et kort resumé af resultaterne – og til borgerne via kommunens hjemmeside.

Og resultatet blev
Regnskaberne, der bl.a. skulle bruges til afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening, gavud over selve CO2-opgørelsenkommunen et overblik over reduktionsmålene år for år og et overblik over, hvor stor en andel af CO2-udledningen kommunen har direkte eller indirekte indflydelse på.

Se vores ydelser til det offentlige