Onsdag den 16. november 2016 kl. 9.00 – 11.00 sætter vi fokus på det nye Energi- og CO2-regnskab, som Energistyrelsen netop har lanceret. Viegand Maagøe har været med til at udvikle værktøjet, og denne formiddag gennemgår vi værktøjet.

Arrangementet er gratis og henvender sig både til den kommunale klimamedarbejder og den kommunale energimedarbejder.

Program

  • Kl. 9.00 Velkomst v. Viegand Maagøe. Præsentation og hurtig bordet rundt.
  • Kl. 9.15 Gennemgang af Energi- og CO2-regnskabet
    Det nye regnskab blev lanceret midt oktober. Vi følger op på information givet på sidste kommunemøde og viser mere konkret, hvordan værktøjet kan anvendes – bl.a. ift. afrapportering på Global Covenant of Mayors.
    Prøv Energi- og CO2-regnskabet

  • Kl. 10.30 Kort om Energistyrelsens tilbud vedr. inspirationsmøder til private borgere v. Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe, Viegand Maagøe
  • Kl. 11.00 Farvel og tak

Adressen er Nørre Farimagsgade 37, 1364 København K.

Tilmeldingsfristen er den 14. november. Du tilmelder dig hos lsk@viegandmaagoe.dk. Du kan også kontakte os på tlf. 31 75 17 44.
Der er begrænsede pladser. Og hvis du bliver forhindret i at deltage, må du meget gerne give besked.