Om projektet

De grønneste kommuner og regioner efterlyste miljøkrav til belysning og storkøkkener, som de kunne stille leverandøren ved udbud. Vi udformede miljøkravene på baggrund af de nyeste internationale standarder og egne analyser og gik i dialog med brancheforeningerne for at nå frem til ambitiøse, men opnåelige krav.

Kunde: Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb via Miljøstyrelsen

Opgaven
Miljøstyrelsen ønskede assistance til at udarbejde skrappe miljøkrav til belysning og storkøkkener, så de kommuner og regioner, der indgår i Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, kunne få et håndgribeligt redskab at bruge, når de skal udbyde og købe produkter på disse områder.

Sådan løste vi opgaven
Viegand Maagøe udarbejdede en række miljøkrav og tilpassede dem i dialog med Miljøstyrelsen og kommuner og regioner i partnerskabet til det, som det danske marked kan levere. Desuden indsamlede vi cases om grønne indkøb fra kommuner med eksempler på økonomiske gevinster og CO2-reduktion.

Og resultatet blev
Vi har leveret veldokumenterede miljøkrav til kommunernes og regionernes udbud, så de går forrest i efterspørgslen på grønne produkter, men hvor man samtidig sikrer et vist udvalg af produkter på markedet, så priskonkurrencen bibeholdes. Kravene er nu under politisk behandling i partnerskabet.

Få mere at vide
Annette Gydesen, ag@viegandmaagoe.dk eller 31 75 17 06