Kortlæg energien, og prioriter energispareindsatsen

En grundig energikortlægning er afgørende for at få en prioriteret og omkostningseffektiv energispareindsats. Ofte kan indsatsen koncentreres om 3-5 vigtige anlæg og processer. Med den løbende udvikling i tekniske løsninger, energipriser og afgifter kan en virksomhed ofte spare 20-30 % af energiforbruget.

Vi har de seneste 5 år arbejdet for op mod 100 større virksomheder i Danmark og udlandet inden for især fødevaresektoren, farmaceutisk industri, biotek og cement-, jern- og metalindustrien.

Vores energiarbejde fokuserer på virksomhedens processer og produktionsanlæg og på de forsyningsanlæg, der leverer varme, køling, trykluft, vand m.m. til produktionen. Ofte ligger de store besparelsespotentialer i at optimere virksomhedens energiforbrug indefra og ud, dvs. ved at starte med at optimere processerne og derefter produktionsanlæg og forsyningsanlæg.

Det kan vi bl.a. gøre:

  • Kortlægge energiforbrug på anvendelsesområder
  • Analysere processers kapacitet og effektivitet
  • Opstille pinch-analyser for udnyttelse af overskudsvarme
  • Etablere energistyring og nøgletal
  • Foretage energibevidst projektering ved nyanlæg
  • Dokumentere og sælge energibesparelser
  • Holde kurser og inspirationsworkshops om energispareindsats

Få mere at vide
Fridolin Müller Holm, fmh@viegandmaagoe.dk eller 31 75 17 14