Vestforbrænding

Det er ofte en kompliceret opgave for energiselskaberne at levere de krævede energibesparelser på effektiv vis. Vestforbrænding bad derfor Viegand Maagøe foretage en screening af markedet for energibesparelser. Den skal udstikke en langsigtet plan for en effektiv indsats fremover.

Kunde: Vestforbrænding


Opgaven
Vestforbrænding vil gerne fortsætte den gode kurs i arbejdet med energibesparelser. De bad os derfor screene markedet for energibesparelser og give dem et sikkert fundament for deres videre arbejde.

Sådan løste vi opgaven
Vi foretog analysen med udgangspunkt i de 5 kommuner, som Vestforbrænding leverer fjernvarme til. Vi undersøgte potentialet for energibesparelser i kommunernes egne bygninger, private boliger og erhverv.

Arbejdet bestod i at:

  • Undersøge statistikker for energiforbrug i de 5 kommuner
  • Gå i dialog med kommunernes energiansvarlige
  • Inddrage kommunernes klima- og CO2-planer
  • Vurdere potentialet for energibesparelser i kommunens egne bygninger og erhverv
  • Vurdere muligheder for at optimere og effektivisere tilbud på energispareområdet
  • Præsentere resultaterne af analysen
  • Planlægge det videre arbejde sammen med kunden

Og resultatet blev
Vores analyse gav Vestforbrænding en langsigtet plan for, hvordan de effektivt lever op til deres energispareforpligtelse.  Dermed hjalp vi med at sikre, at de på længere sigt kan fortsætte det frugtbare arbejde med at realisere energibesparelser.