I sidste uge var Christian Jensen og Mie Skaarup Brødsgaard fra Industri på besøg hos fem mejerier rundt i Jylland for at præsenterer resultater fra de energisyn, der blev udført hos dem i oktober. De fem mejerier er Thise Mejeri, Barrit Mejeri, Nørup Mejeri, Them Andelsmejeri og Jernved Mejeri.

Energisynene er en del af SCOoPE-projektet, Saving Cooperative Energy, som er finansieret af Europakommissionen under programmet Horizon 2020. Med i projektet er 81 virksomheder i seks lande; Danmark, Sverige, Grækenland, Spanien, Italien, Portugal og Frankrig. I Danmark er det Landbrug & Fødevarer, der er partner. Viegand Maagøe er hyret til at gennemføre energisyn på de fem mejerier. Projektet inkluderer desuden benchmarking vha. KPI’er og identifikation af besparelsespotentiale i form af konkrete projektideer.

Formålet med SCOoPE er at reducere energiforbruget via implementering af kosteffektive løsninger. På den korte bane er målet at spare mellem 10 og 15 % direkte indenfor fire sektorer; korntørring, mejeri, slagterier og kødforædling samt frugt- og grøntsagsforarbejdning.

Som det fremgår på billedet, havde julestemningen indfundet sig på Barrit Mejeri, hvor de to medarbejdere afsluttede besøgende torsdag eftermiddag.